Kausimaksut

Maksut

Johtokunta määrää kunkin ryhmän kausimaksut perustuen mm. jää – ja  oheisharjoittelu määrään, luistelijamäärään sekä valmennukseen ja tilakustannuksiin. Kausimaksu jaetaan koko vuodelle laskutuseriin riippumatta jääaikojen tai oheisharjoitusten määrien vaihtelusta. Kausimaksu jaetaan kilparyhmissä 12 tasasuuruiseen erään. Näiden erien laskutukset tapahtuvat elokuusta kesäkuuhun. Harrasteryhmissä sekä luistelukoulussa kausimaksu peritään syyskaudella ja kevätkaudella.

Kausimaksujen erät ovat tasasuuruisia (lukuun ottamatta harraste- , kehitysryhmää sekä luistelukoulua) riippumatta jääaikojen määrästä mm. kesäaikana. Tällä päätöksellä pyritään takaamaan säännöllinen tulovirta koko vuodelle kulujen kattamiseksi.  Mikäli luistelija vaihtaa kesken kuukauden ryhmää, veloitetaan luistelijalta kyseisenä kuukautena sen ryhmän mukainen maksu, josta hän on siirtymässä toiseen ryhmään.

Lisäksi seurassa tehdään varainhankintaa taloudellisten kulujen kattamiseksi  ja kausimaksujen pienentämiseksi.

Kausimaksuun eivät sisälly:

Leirit ja tehoviikonloput, vaan näistä laskutetaan erilliset maksut, ellei toisin mainita.

Kilpailumaksut: Kilpailija maksaa ns. kilpailumaksun kaksi kertaa vuodessa ,  joka sisältää kilpailujen osallistumismaksut, tuomari- sekä valmentajan kulut.


KAUSIMAKSUT 2023-2024


RYHMÄKOKO KAUSI SYYSKAUSI KEVÄTKAUSI 
K1A (Kilpailijat)1620 €135 €/kk135 €/kk

K1B

(Kilpailijat)

1080 € 90 €/kk90 €/kk
Harrasteryhmä560 €280 €250 €

Luistelukoulu 

1 krt/vko

2 krt/vko


200 € 

340 €


100 €

170 €


100 €

170€

Aikuiset540 €270 €270 €


Jäsenmaksu 10€ sisällytetään jäsenmaksuun. 

Sisaralennus koko kaudelta on 20€, joka vähennetään syyskaudella.


Poissaolot, hyvitykset

Poissaoloja (esim. muut harrastukset, lomamatkat, leirikoulu) ei hyvitetä maksuissa, ainoastaan pidempiaikaisen sairauden/loukkaantumisen vuoksi voidaan tehdä maksuhyvityksiä kuukausimaksuihin tai sitoviin ilmoittautumisiin leiri/tehoviikonloppuihin. Sairauden tai tapaturman aiheuttama poissaolo voidaan korvata luistelijalle vapaamuotoisen anomuksen ja lääkärintodistuksen perusteella. Hyvitystä ei myönnetä takautuvasti.

Harjoittelun rajoitukset eivät oikeuta maksuhyvitykseen (esim. hyppykielto, jos muuten voi osallistua harjoituksiin).

Valmentajien / ohjaajien sairauspoissaolot pyritään hoitamaan sijaistyövoimalla. Mikäli sijaista ei pystytä järjestämään, valmennustunnin poisjäämistä ei korvata luistelijalle.


Seuran tilinumero:

Taitoluistelijat Kajaani ry

FI14 5760 0320 2087 20

Osuuspankki