Ryhmien kuvaukset

Ryhmien kuvaukset kaudelle 2023-2024


K1A Kilpailijat

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Seuran pisimmälle edenneet kilpailijat. Harjoituksia on 6 päivänä viikossa, joista 5 on jää- ja 4 oheisharjoituksia. Lisäksi on tanssitunti kerran viikossa yhteistyössä Kajaani Dancen kanssa. Ryhmän luistelijat harjoittelevat jo kaikkia kaksoishyppyjä. Ryhmään päästäkseen luistelija osaa myös vähintään kaikki peruspiruetit jalanvaihdolla, sekä jo haastavampia askelia perusaskelien lisäksi (käänteet, vastakäänteet, silmukat jne.) Ryhmässä harjoitellaan taitoluistelun haastavampia liikkeitä ja pyritään tavoitteellisella harjoittelulla kehittymään luistelijana. Oheisharjoituksissa kehitetään monipuolisesti lajitaitoja sekä lihaskuntoa, kestävyyttä ja liikkuvuutta.

Ryhmän luistelijat osallistuvat kilpailuihin sarjoissa Tähtijuniorit, Tähtinoviisit ja Tähtidebytantit.


K1B Kilpailijat

Ryhmässä harjoittelee seuran muutamia vuosia kilpailleita luistelijoita. Harjoituksia on 5 päivänä viikossa, joista 4 on jää- ja 3 oheisharjoituksia. Lisäksi on tanssitunti kerran viikossa yhteistyössä Kajaani Dancen kanssa. Ryhmään päästäkseen luistelija osaa vähintään kaikki yksöishypyt Lutziin asti, ja harjoittelee/osaa Axelin. Myös kaksoishyppyjen harjoittelu aloitetaan luistelijan valmiuksien mukaan. Luistelija osaa seisoma- ja istumapiruetit, sekä harjoittelee kaikkia peruspiruetteja jalanvaihdolla, sekä erilaisilla asentovariaatioilla. Ryhmän luistelijat osaavat kaaret ja kolmoset, ja heillä on valmius harjoitella monipuolisesti erilaisia perusaskelia sekä vaikeampia käännöksiä. Harjoittelu on tavoitteellista ja luistelija osaa ottaa vastuuta omasta harjoittelustaan. 

Ryhmän luistelijat osallistuvat kilpailuihin sarjoissa Taitajat ja Tähtisilmut.

Harrasteryhmä (H)

Harrasteryhmä on tarkoitettu niille luistelijoille, jotka ovat ohittaneet luistelukouluvaiheen, mutta eivät halua osallistua kilpailutoimintaan. Harrasteryhmän tavoitteena on tarjota korkeatasoinen harrastus laadukkaassa opetuksessa pääsääntöisesti ilman kilpailemista. 

Harrasteryhmäläiset osallistuvat näytöksiin muiden ryhmien tapaan. Ryhmäläiset voivat myös halutessaan osallistua seuran omiin harjoituskisoihin. Harjoituksia on 2 päivänä viikossa jäällä ja oheisharjoituksissa. Pääpainopiste harjoittelussa on kehon hallinnassa ja perusluistelussa. Ryhmässä harjoitellaan kaikkia taitoluistelun perusliikkeitä, kuten perusluistelua, kaaria, kolmosia, liukuja, helpoimpia luisteluhyppyjä sekä piruettien perusasentoja.  Ryhmän harjoituksissa huomioidaan erilaiset taitotasot. 

Harrasteryhmästä on mahdollista siirtyä halutessaan myös kilpailutoimintaan, mikäli kiinnostusta on ja taitotaso on riittävä. Ryhmässä voi kuitenkin harrastaa myös ”rakkaudesta lajiin”, ilman kilpailullisia tavoitteita. 


Luistelukoulu (LK)

Uudet luistelijat ja vuoden sisällä lajin pariin tulleet luistelijat, jotka harjoittelevat kerran viikossa jäällä. Luistelukoulun sisällä lapset jaetaan iän ja taitotason mukaisesti pienempiin harjoitusryhmiin. Ryhmissä harjoitellaan jäähän tutustumista ja luistelun alkeita pelien ja leikkien avulla.

Kaudella 2023-24 uutena mahdollisuutena käydä Luistelukoulua kahtena päivänä viikossa! 


Aikuisryhmät 

Taitoluistelun harrastaminen on mahdollista aloittaa tai jatkaa myös aikuisena. Ryhmä jaetaan taitotason mukaisesti kahteen osaan, ja molemmilla ryhmillä on oma valmentaja. Ryhmä harjoittelee kerran viikossa jäällä.

Aikuisten alkeisryhmässä harjoitellaan perusluistelua, helppoja askeleita, liukuja sekä hyppyjen ja piruettien alkeita. 

Edistyneiden ryhmässä harjoitellaan haastavampia askeleita, askelyhdistelmiä ja liukuja, sekä hyppyjä ja piruetteja. Valmentaja huomioi luistelijoiden taitotasoa yksilöllisesti.